Fönstertätningar AB

Västerv 17, Sollentuna
Olaus Petrig 4, Stockholm
Vårbäcksv 3, Tullinge

Tel 08-778 10 20
Mobil 070-779 14 29
Fax 08-778 32 20

Öppettider
Må-fre 8.00-17.00
Lö 9.00-14.00


Ventilation med springventiler

Vi ventilerar våra hus för att byta ut förorenad inomhusluft mot renare uteluft. Dessa består av de föroreningar som finns i den luft vi tar in i huset och de föroreningar vi själva står för genom till exempel matlagning, tvätt, bad, rökning mm. Även byggnadsmaterial och inredning kan bidra till föroreningarna i inomhusluften. En väl fungerande ventilation är därför A och O för både hus och hälsa.

Grundprincipen för luftens rörelse bygger på att uteluft tillförs i vardagsrum, sovrum och hall och förs vidare till kök, bad och toalett, där den sedan lämnar bostaden genom frånluften. För att detta skall fungera måste ett visst undertryck råda samt överluftsmöjligheter finnas in till kök, bad och toalett.

God täthet – en förutsättning för effektiv ventilation

Om huset är otätt är risken stor att de termiska krafterna inverkar negativt på luftfördelningen. Detta kan ge oavsiktlig ventilation. Med god täthet och rätt dimensionerad till- och frånluft får man den bästa ventilationseffekten.

Dimensionering av tilluft

Normalt rekommenderas minst en ventil per sovrum och 2 ventiler i vardagsrum. Tilluftsflödet skall vara lägst 0,35 l/s per m² golvarea och till sovrum bör den vara lägst 4 l/s och sovplats.

Springventiler

Biobe spaltventiler är vår mest sålda ventil, den är enkel att använda och har en funktion där du kan stänga den helt och hållet, samt att ha helt öppet eller till hälften.

fo1144948[1]