Fönstertätningar AB

Västerv 17, Sollentuna
Olaus Petrig 4, Stockholm
Vårbäcksv 3, Tullinge

Tel 08-778 10 20
Mobil 070-779 14 29
Fax 08-778 32 20

Öppettider
Må-fre 8.00-17.00
Lö 9.00-14.00


Kondens på fönster – källa till röta och mögel

Vardagssituationer med kondens är imman på badrumsspeglar efter en dusch eller kondens på det iskalla saftglasets utsida. I första fallet är det frågan om ett rum med tillfälligt förhöjd luftfuktighet och i det andra fallet är det mötet mellan en betydligt kallare yta och den omgivande fuktiga varma rumsluften. Oavsett omständigheterna så uppstår kondens när varmare luft träffar en yta med lägre temperatur ärn luftens daggpunkt.

Dålig ventilation och hög produktion av fukt inomhus bidrar var och en för sig och ännu värre tillsammans, till att fuktinnehållet i luften inomhus ökar.

Detta leder i sin tur till att risken för kondens på rummets svalare ytor ökar. I en yttervägg är fönster oftast de kallaste ytorna och är därmed extra känsliga för kondens. Ju sämre isoleringsegenskaper ett fönster har desto kallare blir det. Därför är fönster med dåliga isoleringsegenskaper en tillräcklig orsak till att kondens uppträder.

På fönster uppträder kondensen vanligtvis på glasrutorna och den kan förekomma på olika ställen – invändigt, utvändigt och mellan glasen. Orsakerna till kondens på fönster är olika beroende på var på fönstret de förekommer.

Kondens kan ibland även förekomma på fönstrets karmar och bågar men det är inte särskilt vanligt. Orsaken är oftast att fönstren är dåligt isolerade, det vill säga har lågt värmemotstånd (högt U-värde).

Man skall i största möjliga mån se till att det inte uppstår kondens på några ytor alls. På fönster kan kondensen ge upphov till mögel och röta, vilket kan leda till dålig inomhusluft samt missfärgning och nedbrytning av träet i fönsterbågarna.

De frågor man skall ställa sig när det uppstår kondens på fönster är:

  • Varför är rutan kall? (Kallt ute, dåligt fönster/tätning.)
  • Varifrån kommer fukten? (Dålig ventilation, högt lufttillskott.)
  • Varför ventileras rutan dåligt? (Felaktig tätning.)

Invändig kondens

Kondens på insidan av ett fönster uppstår huvudsakligen under den kalla årstiden. Orsaken är att yttertemperaturen på glasets insida då blir mycket lägre än rumsluftens. När den varma och fuktiga rumsluften träffar den kalla glasytan, blir det kondensutfällning om temperaturen på glaset är lägre än daggpunktstemperaturen. Ju fuktigare rumsluften är desto mer kondens blir det.

Kondensen uppkommer som ett band på glasets nederdel och den fortsätter ibland uppåt längs glasets kanter. Att kondensen bildas just här beror på att yttertemperaturen på det inre glaset är som lägst längst ner. Är det riktigt kallt ut kan kondensen till och med frysa till is.