Fönstertätningar AB

Västerv 17, Sollentuna
Olaus Petrig 4, Stockholm
Vårbäcksv 3, Tullinge

Tel 08-778 10 20
Mobil 070-779 14 29
Fax 08-778 32 20

Öppettider
Må-fre 8.00-17.00
Lö 9.00-14.00


Fönsterhistoria – från vindöga till glas

Det äldsta fönstret var bara ett hål i taket, som hade till uppgift att släppa ut röken från eldstaden och samtidigt släppa in dagsljus. När skorstenar började användas, blev hålet i taket till ett rent ljusinsläpp. Det täcktes då med ett genomskinligt material som t ex skrapade djurhudar, oljat papper eller fiskblåsor. Så småningom flyttades fönstret ner från taket till väggen där det var bättre klimatskyddat. En äldre benämning på fönster är vindöga.

Glas

Glas är ett gammalt material och det betraktades länge som en lyxvara. Glastillverkningen startade i Sverige på 1600-talet. Till glasrutor användes blåst glas. I början kunde man inte göra större glasrutor än 10×15 cm. Men mot slutet av 1700-talet ändrade man metod för blåsningen av glaset och det gicka att göra rutor som var upp till 50×50 cm. Metoden förfinades med tiden så att större rutor kunde tillverkas. Metoden användes fram till 1920-talet då maskinglas började tillverkas. Glasformaten kunde då ytterligare ökas.

Under medeltiden började glas allmänt att användas i fönster i kyrkor och kloster. Men glas var dyrt i inköp och mellan åren 1743 och 1809 fick man till och med betala skatt för det. Det kanske är en orsak till att det dröjde ända till 1800-talet innan det blev vanligt med glas i fönster även i enklare bostadshus.

Utseende

Fönsters utseende har förändrats mycket under årens lopp och varje tidsperiod har haft “sina” fönster. Utseendet har till största delen bestämts av hur stora glasrutor som kunnat tillverkas och hur stora hål som kunnat göras i väggkonstruktionen. Utseendet har naturligtvis också påverkats av husens övriga fasadutformning.

I och med att glasrutor till en början bara kunde tillverkas i små storlekar så blev man tvungen att använda sig av spröjsar i fönstren för att hålla fast de små rutorna. Spröjsar var alltså från början en nödvändig konstruktionsdel i fönster. Efter det att glasrutor kunde tillverkas i större storlekar har spröjsar istället fått en rent arkitektonisk betydelse i ett fönsters utseende.

fonsterhistoria[1]