Fönstertätningar AB

Västerv 17, Sollentuna
Olaus Petrig 4, Stockholm
Vårbäcksv 3, Tullinge

Tel 08-778 10 20
Mobil 070-779 14 29
Fax 08-778 32 20

Öppettider
Må-fre 8.00-17.00
Lö 9.00-14.00


Täta fönster med dammlist och bullerlist

En byggnad kan utsättas för buller både från insidan och från utsidan. Buller från insidan kan komma från den verksamhet som bedrivs i byggnaden.

Fönster i en fasad är oftast den svagaste länken när det gäller ljudisolering mot buller och ljud utifrån. Det buller som tränger in i en byggnad kan komma från vägtrafik eller järnvägstrafik utanför byggnaden, men det kan också komma från till exempel närliggande industrier.

Vägtrafikbullret svarar dock för merparten av störningarna och i Sverige är ungefär 20% av befolkningen utsatta för vägtrafikbuller som är högre än riktvärdena för godtagbar miljö. Vi rekommenderar därför dammlist/bullerlist.

Dammlist/bullerlist

  • Dammlist monteras mellan bågarna.
  • Dammlist släpper igenom luft men inte smuts.
  • Osakar normalt inte kondens.
  • Mindre rengöring mellan glasen, varmare innerglas och mindre kallras.
  • Dammlist reducerar trafikbuller
dammlist